Η Ομάδα
Η Ομάδα

Ο τρόπος που δρούμε και αντιδρούμε στο πλαίσιο μίας ομάδας διαφοροποιείται από τον τρόπο που λειτουργούμε μεμονωμένα. Η δυναμική που αναπτύσσεται σε μία ομάδα διαφέρει από εκείνη που αφορά στο ατομικό επίπεδο.

Read More
Αυτός / Αυτή
Αυτός / Αυτή

Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα ζητήματα και λειτουργούμε στην καθημερινή μας ζωή αντανακλά όχι μόνο τις αποκλίσεις μεταξύ των ατόμων, αλλά και μεταξύ των φύλων.

Read More