Προτεραιοποίηση στόχων

Ένας από τους κύριους παράγοντες που μας αποτρέπουν ή μας δυσκολεύουν στο να εκπληρώσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητά μας είναι η απουσία μίας ξεκάθαρης εικόνας για το ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι στόχοι. Σε κάθε περίπτωση, το να διαγνώσουμε και να καθορίσουμε τους στόχους μας δεν είναι μία διαδικασία δεδομένη και αυτονόητη. Πόσο μάλλον το να καταφέρουμε να θέσουμε μία ιεραρχική προτεραιότητα σύμφωνα με την κατανόηση των επιθυμιών μας, τη ρεαλιστική αποτίμηση των συνθηκών, καθώς και της θέσης των υπόλοιπων προσώπων που τυχόν εμπλέκονται. Με τον κατάλληλο στρατηγικό σχεδιασμό είναι δυνατόν να επιτύχουμε αυτήν την ιεράρχηση που θα οδηγήσει σε μία ικανοποιητική εκπλήρωση των στόχων μας.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *