Πραγματοποίηση επιτυχούς συζήτησης

Είτε πρόκειται για ιδιωτικό είτε δημόσιο, είτε για προσωπικό ζήτημα είτε για θέμα ευρύτερου ενδιαφέροντος, είτε τυπικού είτε άτυπου, είτε μεταξύ δύο ή περισσότερων συνομιλητών, η διεξαγωγή διαλόγου μπορεί να αποδειχθεί επίπονη και απαιτητική εργασία. Ο στόχος εδώ είναι διττής φύσης. Από τη μία πλευρά, πρέπει να γνωστοποιήσουμε τη θέση μας με τον πιο καθαρό και κατανοητό τρόπο, ενώ πρέπει να κατανοήσουμε τα επιχειρήματα του συνομιλητή μας. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση μιας πιθανής απάτης.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *