Η Ομάδα

Ο τρόπος που δρούμε και αντιδρούμε στο πλαίσιο μίας ομάδας διαφοροποιείται από τον τρόπο που λειτουργούμε μεμονωμένα. Η δυναμική που αναπτύσσεται σε μία ομάδα διαφέρει από εκείνη που αφορά στο ατομικό επίπεδο.

Επηρεάζεται και διαμορφώνεται από τη μορφή, το είδος και την ποιότητα της σχέσης μας με τα άλλα μέλη. Κυρίως όμως καθορίζεται από τους στόχους που θέτει η ομάδα και τους τρόπους που χρησιμοποιεί για να το επιτύχει. Είτε πρόκειται για μία οικογένεια, είτε για μία φιλική παρέα, είτε για το εργασιακό περιβάλλον, είτε για ένα περιορισμένης διάρκειας project group είναι κρίσιμης σημασίας να αναγνωρίζουμε το ρόλο που έχουμε μέσα στην ομάδα. Και εξίσου σημαντικό να κατανοήσουμε πόσο συμβατοί είναι οι στόχοι μας με τους στόχους της ομάδας.