Διαχείριση συγκρούσεων

Σε κάθε μορφή σχέσης, ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, σε μια ερωτική σχέση, ανάμεσα σε φίλους, στο περιβάλλον εργασίας ή σε κάθε είδους καθημερινή αλληλεπίδραση, είναι αναπόφευκτο κάποια στιγμή να προκύψουν εντάσεις, σημεία τριβής ή ακόμα και ανοικτές συγκρούσεις. Το πρώτο βήμα για την ουσιαστική διευθέτηση της κατάστασης είναι να αποδεχθούμε πως το ν’ αποφεύγουμε ν’ αντιμετωπίσουμε τόσο τα αίτια της σύγκρουσης, όσο και την ίδια τη διαδικασία της σύγκρουσης, δε συμβάλλει στην επίλυσή της. Ούτε, αντίθετα, βοηθάει το να αντιπαρατιθέμεθα με ορμή και ένταση. Αντ’ αυτού, μπορούμε να επιλύσουμε μεθοδικά και αποτελεσματικά την πρόκληση διατηρώντας ταυτόχρονα την ισορροπία και τον αυτοσεβασμό μας.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *