Διαχείριση Επαγγελματικών και Προσωπικών Σχέσεων

Δεν υπάρχει είδος και μορφή ανθρώπινης σχέσης – σε προσωπικό, σε επαγγελματικό ή σε κοινωνικό επίπεδο – που να μη χρειάζεται να προσπαθήσουμε ώστε να διατηρηθεί ζωντανή και να προσφέρει ανατροφοδότηση. Το γεγονός αυτό καθιστά τον λεπτό και προσεκτικό χειρισμό τους μια απαραίτητη πτυχή της συνολικής μας στάσης. Η μετουσίωση τους από τυπικά κοινωνικές σε καρποφόρες σχέσεις είναι ακριβώς ένα ζήτημα επιδέξιας και εστιασμένης αξιοποίησης δεξιοτήτων και τακτικών, εδραιωμένων σε μια ισορροπημένη σύνθεση λογικής και συναισθημάτων.