Τι είναι η ψυχολογική συμβουλευτική Μεθοδικής Διαχείρισης

Είναι η προσέγγιση που εισάγει τη μεθοδική-διερευνητική διαδικασία στον τρόπο που
διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις (εντάσεις, θυμό, πανικό) σε προσωπικό και
διαπροσωπικό επίπεδο.
Εστιάζει σε τρία (3) επίπεδα:

 1. Αναγνώριση της πηγής της ανισορροπίας, διερευνώντας τον άνθρωπο ταυτόχρονα στα
  τρία πεδία της υπόστασής του: τόσο ως ψυχολογική ατομικότητα, όσο και ως κοινωνική
  συλλογικότητα, αλλά και ως βιολογικό ον
 2. Κατανόηση της προβλήματος ως μίας δυναμικής κατάστασης η οποία επηρεάζει αλλά
  και διαμορφώνεται από το πλαίσιο (μορφή και φύση των διάφορων σχέσεών μας, το
  προσωπικό και εργασιακό περιβάλλον μας, κτλ.)
 3. Αντιμετώπιση των προκλήσεων μέσω ενός συστηματικού προσωπικού σχεδιασμού που
  βασίζεται στη βαθύτερη κατανόηση τεσσάρων πτυχών:

– του περιβάλλοντος/πλαισίου
– του προβλήματος
– του αντικειμένου
– του εαυτού