Μέσω της παρούσας συμβουλευτικής προσεγγίσεως το άτομο έρχεται σε επαφή και εξοικειώνεται με τρόπους και μεθόδους ώστε:
i. Να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις όποιες τοξικές συμπεριφορές χωρίς να χάνει την ψυχραιμία του ή να καταφεύγει σε παρόμοιες αντιδράσεις
ii. Να ανταπεξέρχεται σε μία προφορική ή γραπτή αντιπαράθεση χωρίς να χάνει την αίσθηση του αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειάς του
iii. Να διαχειρίζεται επιτυχώς μία διαμάχη χωρίς να προκαλεί πικρία και αίσθηση συντριβής στον αντίπαλο
iv. Να ενισχύει την αποφασιστικότητά του εκτιμώντας και αναγνωρίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές, καθώς και το κόστος που συνεπάγεται η κάθε μία
v. Να διακρίνει ανάμεσα σε πραγματικά προβλήματα, τα οποία είναι αναγκαίο να επιλυθούν και σε προβλήματα που δημιουργούνται από το ίδιο το άτομο