Αυτός / Αυτή

Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα ζητήματα και λειτουργούμε στην καθημερινή μας ζωή αντανακλά όχι μόνο τις αποκλίσεις μεταξύ των ατόμων, αλλά και μεταξύ των φύλων.

Πράγματι υφίστανται διαφορές στον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο ενεργεί και αντιδρά σε μια παρόμοια κατάσταση ανάλογα με το φύλο του. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόμαστε σε μια πρόκληση μπορεί επίσης να διαφέρει από άτομο σε άτομο, ανεξαρτήτως φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Ως εκ τούτου, πρέπει πάντα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι ώστε ούτε να παραβλέπουμε τον παράγοντα του φύλου, αλλά ούτε να αποδίδουμε σε αυτό κάθε διαφορά στη συμπεριφορά. Μια αποτελεσματική στρατηγική προσέγγιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.